Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als mensen met elkaar samenwerken kunnen er misverstanden ontstaan.

Als u het met bepaalde zaken in mijn praktijk/werkwijze niet eens bent of als u ontevreden bent, zou ik het op prijs stellen als u dat met me bespreekt. In veel gevallen lukt het dan om samen tot een oplossing te komen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen.

Hiervoor heeft u de volgende mogelijkheden:

  1. De klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Psychologen & Psychotherapeuten). Zie de website:  https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten, voor meer informatie of mail naar klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl.
  2. De klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Zie de website http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html.

telefoon 06-82902448