Kosten/vergoedingen

Drie mogelijkheden,

  • via de basisverzekering
  • via de aanvullende verzekering
  • zelf betalen
  • via je werkgever
Basisverzekering

Mijn praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract voor 2020.

De kosten voor eerstelijnspsychologische zorg of generalistische basis GGZ worden vanuit de basisverzekering vergoed. Afhankelijk van de ’zwaarte’ van uw klacht zijn dat ongeveer vijf, acht of twaalf consulten. Dat geldt voor wat in de diagnostiek als ‘psychologische stoornis’ wordt aangemerkt, zoals bijvoorbeeld angst- of stemmingsstoornissen.

Hiervoor heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig.

Er geldt in 2018 geen eigen bijdrage meer voor de psychologische zorg.  Wel heeft u een eigen risico van € 385,– voor alle zorg uit de basisverzekering. Dus ook de psychologische zorg.

Aanvullende verzekering

Deze vergoeding uit de basisverzekering geldt echter niet voor alle psychische problemen. Problemen die daar niet voor in aanmerking komen, zijn de zogenaamde aanpassingsstoornissen, zoals  bijvoorbeeld  overspannenheid, burn-out en gestagneerde rouw. Maar ook psychische problemen in het omgaan met een chronische ziekte of relatieproblemen vallen daar niet onder.

Een aantal zorgverzekeraars geeft echter een gedeeltelijke vergoeding via bepaalde aanvullende verzekeringen. Raadpleeg in dit geval daarom ook altijd uw zorgverzekering!

Of neem contact op met de praktijk.

Vergoedingen die onder de aanvullende verzekering vallen, tellen niet mee voor het eigen risico.

Zelf betalen

U kunt de gesprekken ook zelf betalen.

Indien u de consulten zelf betaalt, dan geldt in 2018 een tarief van  € 90,– per consult.

Werkgever

Als u door uw werkgever naar mij wordt verwezen of wanneer uw werkgever de behandeling wil betalen, worden er duidelijke afspraken met uw werkgever gemaakt. Bijvoorbeeld over beroepsgeheim en de kosten.

No-show

Als u een gemaakte afspraak meer dan 24 uur van tevoren afzegt (telefonisch, op het antwoordapparaat of via de mail), dan zijn daar geen kosten aan verbonden.

Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd en afspraken waarop u niet verschijnt, worden no-show genoemd. Deze no-show wordt aan uzelf in rekening gebracht  (€ 85,– per keer/uur) en wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact met me op te nemen over de tarieven en vergoedingen’

telefoon 024-3587870