Kosten/vergoedingen

Voor het jaar 2023 heb ik besloten géén contracten meer met zorgverzekeraars af te sluiten en werk ik contract-vrij.

In de loop der jaren heb ik steeds meer ervaren dat contracten met zorgverzekeraars  een negatieve invloed hebben op de uitoefening van mijn vak als psycholoog.  Ik wil niet dat dit ten koste gaat van een goede behandeling.

Het tarief wat ik hanteer, € 120,– per behandelzitting (waarvan 45 minuten behandeling en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging), is gebaseerd op de tarieven van de NZa (code 459) (Nederlandse Zorgautoriteit).

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de door u afgesloten verzekering (restitutie, natura), wordt de behandeling voor (een deel) vergoed.  Er is wel altijd sprake van een eigen risico (eigen risico 2023 € 385).

Op de site van de CONTRACTVRIJE psychologen ( zie www.contractvrijepsycholoog.nl ) kunt u informatie vinden over de vergoeding door de verschillende zorgverzekeraars en soorten verzekeringen. Verder raad ik u aan altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te vragen hoeveel u vergoed krijgt per behandelzitting. En uiteraard kunt u altijd contact met mij opnemen. Wilt u voor een vergoeding in aanmerking komen dient u wel een geldige verwijzing van de huisarts voor Basis GGZ te hebben.

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken van vergoedingsmogelijkheden en de facturen dient door uzelf te worden ingediend bij uw verzekeraar.

Als u een gemaakte afspraak meer dan 24 uur van tevoren afzegt (telefonisch, op het antwoordapparaat of via de mail), dan zijn daar geen kosten aan verbonden.

Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd en afspraken waarop u niet verschijnt, worden no-show genoemd. Deze no-show wordt aan uzelf in rekening gebracht  (€ 85,– per keer/uur) en wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact met me op te nemen over de tarieven en vergoedingen’

telefoon 06-82902448