Oncologische zorg

161120_opdracht_014

Ik ben  gespecialiseerd in de begeleiding van kankerpatiënten en patiënten in de curatieve en palliatieve fase. Ik heb me geschoold op het gebied van de begeleiding van (ex)kankerpatiënten en hun naasten. En voldoe aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Psychosociale Oncologie.

 

 

Zie voor verder informatie http://www.nvpo.nl/

telefoon 06-82902448