Werkwijze

Ik begin met een kennismakingsgesprek en daarin probeer ik op de eerste plaats uw klachten te onderzoeken en in kaart te brengen. Wat is er aan de hand? Waar heeft u precies last van? En wat heeft mogelijk tot deze klachten geleid? Daarin heb ik ook aandacht voor het achterliggende verhaal: hoe is het probleem ontstaan, hoe zit u als persoon in elkaar en wat heeft u van uw ouders meegekregen?

Kortom, ik neem uw draaglast en draagkracht onder de loep  en vul dat zo nodig aan met psychologische vragenlijsten.

Op grond van deze gegevens stel ik een behandelplan vast en gaan we aan de slag. De behandeling zal er vooral op gericht zijn om het inzicht in uw eigen functioneren te vergoten en  om de denk- en gedragspatronen die een gezond functioneren in de weg staan helder te krijgen.

Omdat ik breder naar gezondheid kijk en van mening ben dat lichaam en geest niet los van elkaar staan, kan het soms gebeuren dat ik u adviseer om bijvoorbeeld ook naar een haptotherapeut te gaan of om aan yoga of running therapie te doen. Deze meer lijfelijke activiteiten kunnen het psychische proces namelijk erg ondersteunen. Ook is het mijn ervaring dat vroegere activiteiten en hobby’s aan het herstel kunnen bijdragen.  Zo nodig stimuleer ik u dan ook om die vroegere activiteiten weer op te pakken.

Ik vind het belangrijk om naast de therapeutische gesprekken ook de kwaliteiten en talenten die u in huis heeft te versterken, zodat u meer de regisseur over uw eigen leven kunt worden, want daar gaat het volgens mij bij gezondheid om.

Een gesprek duurt 45 minuten. De frequentie en het aantal gesprekken hangt uiteraard af van de ernst van de klachten.

In sommige gevallen zal in overleg met u besloten worden dat het beter is om u door te verwijzen naar een andere vorm van zorg, zoals een ggz-instelling of een zelfstandig gevestigde psychotherapeut of psychiater. Uiteraard draag ik er dan zorg voor dat u in goede handen en bij de juiste deskundige terechtkomt.

‘We raken niet verstoord door wat ons overkomt, maar door onze gedachten over wat er gebeurt”. (Epictetus)

telefoon 06-82902448